Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

Отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие

Отчет на изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 г.