Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

Занимания по интереси

През учебната 2021- 2022 год. в ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар след анкетно проучване сред учениците и обобщаване на резултатите от него са сформирани 2 групи за

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. Клуб "Хороводец" - група с ученици от 6 клас: ръководител г-жа Емне Исмаил

2. Клуб "Компютърна магия" - група с ученици от 3 клас: ръководител г-жа Гюлсум Ибрям