Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

Занимания по интереси

През учебната 2023- 2024 год. в ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар след анкетно проучване сред учениците и обобщаване на резултатите от него са сформирани 2 групи за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1.Клуб " Пъстра китка"- група с ученици от II клас -ръководител Емне Исмаил
2. Ателие " Приложни и арт занимания" -група с ученици от III- IV клас- ръководител Лебибе Чандър

През учебната 2023- 2024 год. в ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар след анкетно проучване сред учениците и обобщаване на резултатите от него са сформирани 4 клуба по:

Национална програма " Заедно в изкуствата и в спорта" - 4 клуба

1."Вокална група за народни песни “ - ученици от I клас
2. „Група за народни танци"- ученици от I клас
3. Отбор по „ Хандбал“- - ученици от V-VI клас
4. Отбор по „ Баскетбол“- ученици от V-VI клас

 

 

През учебната 2021- 2022 год. в ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар след анкетно проучване сред учениците и обобщаване на резултатите от него са сформирани 2 групи за

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. Клуб "Хороводец" - група с ученици от 6 клас: ръководител г-жа Емне Исмаил

2. Клуб "Компютърна магия" - група с ученици от 3 клас: ръководител г-жа Гюлсум Ибрям

 

 През учебната2022- 2023 г. в ОУ" Н. Й. Вапцаров - след анкетно проучване сред учениците и обобщаване на резултатите от него са сформирани 2 групи за  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. Клуб " Настроение- фолклор на етносите" - група с ученици от 4 клас с ръководител г-жа Гюлсум Ибрям

2. Клуб - Ателие" Вълшебни ръчички" - група  с ученици от 1 клас с ръководител г-жа Емне Исмаил