Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

През учебната 2020/2021 год. ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар продължава дейността си по проект "Подкрепа за успех"

Учениците са разпределени в 2 направления: Занимания по интереси и Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения

Занимания по интереси: Сформирани са 2 групи:

1. Ателие "Цветна магия"- ученици от 2 клас- с ръководотел г- жа Гюлсум Ибрям

2. Клуб "Здравословен начин на живот" - ученици от 5 клас - с ръководител г-жа Фийдес Мехмед

 

Допълнително обучение по учебни предмети: Сформирани са 4 групи:

1. Група по БЕЛ:"Вълшебните думи" - 5 ученици от 2 клас; ръководител г- жа Гюлсум Ибрям

2. Група по БЕЛ: "Азбукарчета"- 5 ученици от 1 клас; ръководител г- жа Емне Исмаил

3. Група по БЕЛ: "Езиково пътешествие"- 6 ученици от 7 клас; ръководител г- жа Фийдес Мехмед

4. Група по математика" "Светът на математиката"- 5 ученици от 7 клас; ръководител г- н Хасан Чандър