Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

През учебната 2019/ 2020 год. ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Зайчар продължава дейността си по проект "Подкрепа за успех"

Учениците са разпределени в 2 направления: Занимания по интереси и Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения

Занимания по интереси: Сформирани са 2 групи:

1. Ателие "Сръчни ръчички"- ученици от 1 клас- с ръководотел г- жа Гюлсум Ибрям

2. Клуб "Щурче" - ученици от 4 клас и 7 клас- с ръководител г-жа Лебибе Чандър

 

Допълнително обучение по учебни предмети: Сформирани са 4 групи:

1.  Група по БЕЛ:"Чудният свят на буквите" - 5 ученици от 1 клас; ръководител г- жа Гюлсум Ибрям

2. Група по БЕЛ: "Вълшебно ключе"- 5 ученици от 4 клас; ръководител г- жа Лебибе Чандър

3. Група по БЕЛ: "Българският език -звучен и богат"- 5 ученици от 7 клас; ръководител г- жа Фийдес Мехмед

4. Група по математика" "Тайните на матемаиката"- 6 ученици от 7 клас; ръководител г- н Хасан Чандър