Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

"Твоят час"

През учебната 2016- 2017 год. в ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Зайчар старира работа по проект "Твоят час"

В съответствие с Инструкцията за работа по проекта в училището са сформирани 6 групи по интереси и 1 група за преодоляване на обучителни затруднения, като са включени всички ученици, съответно:

Групи по интереси:

1. Ателие "Пъстроцветна дъга"- ръководител Есма Хюсеин

2. Ателие "Сръчни ръчички"- ръководител Емне Исмаил

3. Ателие "Азбука на правилата"- ръководител Лебибе Чандър

4. Клуб "Атлас"- ръководител Хасан Чандър

5. Секция "Аз и футболът"- ръководител Алиосман Мехмед

 

Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ:

1. Клуб "Чета, пиша, общувам"

 

През учебната 2017- 2018 год. училището продължава дейностите по проект "Твоят час". Включени са всички 71 ученици. Сформирани са 5 групи по интереси и 1 група за преодоляване на обучителни затруднения:

Групи по интереси:

1. Ателие "Нарисувай света"- ръководител Емне Исмаил

2. Клуб "Детска планета"- ръководител Лебибе Чандър

3. Клуб "Да изразя себе си чрез песен и танц"- ръководител Гюлсум Ибрям

4. Клуб "Светът на компютрите"- ръководител Хасан Чандър

5. Секция "Футболът- моят свят"- ръководител Алиосман Мехмед

 

Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ:

1. "Бългрският език- звучен и богат"